Až desetina starších čerpaček může mít s příchodem E10 problémy

Do běžné nabídky paliv, kam patří zavedený benzin E5, vstoupí dlouho očekávaný E10. Ačkoli distributoři přesné datum nesdělili, trh čeká prodej E10 v průběhu letošního roku. Za uvedením paliva s vyšším podílem biosložky je především sílící tlak na zvyšování podílu biopaliv v dopravě a na snižování emisí z prodávaných paliv. To vše vede k prodeji nových produktů s vyšším biopodílem. Až desetina starších čerpacích stanic by však mohla mít s prodejem nových produktů problémy, týká se to hlavně technické kompatibility. 

Podle Renaty Apeltauerové, vedoucí marketingové komunikace společnosti MOL Česká republika, firma pozorně sleduje legislativní vývoj a je připravena E10 zákazníkům nabídnout hned, jak to bude možné. „Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a zavádění obnovitelných zdrojů bereme zodpovědně, cíle se neustále zvyšují a zavedení nového paliva E10 na trh by významně pomohlo k jejich naplňování,“ uvádí Renata Apeltauerová. Také společnost Čepro potvrzuje, že počítá v rámci plnění zvyšujících se požadavků na ekologizaci dopravy využívat i produkt BA 95 v kvalitě E10. „Rozsah a způsob nasazení bude záviset na ekonomickém porovnání s dalšími alternativními produkty, jako jsou Bio CNG, LNG, elektrická energie a další,“ upozorňuje Marek Roll, specialista komunikace a marketingu společnosti Čepro.

Společnost Unipetrol už palivo spadající do kategorizace E10 na trhu nabízí, jde o prémiové palivo Verva 100.  „Vzhledem k platné legislativě nabízíme na čerpacích stanicích Benzina Orlen v České republice aditivovaný benzín Efecta 95 s pětiprocentním podílem biosložky a u prémiového benzínu Verva 100, který neobsahuje biolíh, jsme od ledna zvýšili podíl ETBE, což vede k vylepšení jeho vlastností,“ vysvětluje specialista komunikace společnosti Unipetrol Michal Procházka. Vylepšené vlastnosti se týkají třeba vyššího oktanového čísla a delší skladovatelnosti. „Zároveň s navýšeným podílem ETBE se zvýšil poměr kyslíkatých látek, takže Verva 100 nyní spadá do kategorie E10 i přesto, že neobsahuje biolíh,“ vysvětluje Michal Procházka.

Starší čerpací stanice mohou mít problém s technickou kompatibilitou

Podle distributorů je kvalita prakticky totožná a čerpací stanice tak nemusí nic specifického řešit, je třeba jen myslet na změnu označení správným normotvorným štítkem. „Kromě povinnosti, vyplývající ze zákona, řádně na výdejním místě produkt označit, není třeba žádné další opatření,“ uvádí Renata Apeltauerová. Případná změna produktu podle ní proběhne plynule na základě závozu nového produktu do stávající nádrže s benzinem 95. Například společnost MOL Česká republika má už zkušenosti se zavedením takového produktu na trzích v Maďarsku a na Slovensku.

Podle předsedy představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů by ale měly zpozornět zejména starší čerpací stanice, které od devadesátých let minulého století své provozy nemodernizovaly. Právě v devadesátých letech v tuzemsku proběhl boom výstavby čerpaček a ty starší tak nemusí být na příchod E10 dostatečně připravené. „Než jsme začali plašit, ověřovali jsme si situaci, kde se dalo. Nadnárodní společnosti, které průběžně investují do údržby svých čerpacích stanic, nám potvrdily, že v průběhu posledních deseti patnácti let, tedy od doby, kdy se začala biopaliva v dopravě prosazovat, u nich postupně došlo k výměně všech nekompatibilních materiálů. Ostatně jedny z prvních studií posuzujících kompatibilitu biolihu a metylesteru s běžně používanými materiály financovalo Concave, tedy sdružení rafinerských společností. Od kolegů ze zemí, kde se už nějaký pátek E10 prodává, víme, že malá část čerpacích stanic, zhruba do deseti procent, musela projít drobnými úpravami, protože byla materiálově nekompatibilní. A není důvod si myslet, že tomu bude v Česku jinak,“ upozorňuje Ivan Indráček. V rámci Evropské asociace nezávislých petrolejářů (UPEI) aktuálně vzniká zpracování základního přehledu přehledu materiálové kompatibility, který bude sloužit primárně servisním organizacím.

Pomůže revize materiálů, jako jsou těsnění, měřící sondy nebo rekuperace

Podobně to vidí také majitel liberecké společnosti Drinko, která se už přes čtvrt století na českém trhu zabývá výstavbou a servisem čerpacích stanic. „Zejména starší čerpací stanice by měly využít pravidelné revize ke kontrole kritických míst, která mohou obsahovat nekompatibilní materiály. Jde o různá těsnění, měřící sondy nebo rekuperace,“ říká majitel společnosti Milan Vágner. Firma nově nabízí čerpacím stanicím možnost revize a případné úpravy technologického zařízení tak, aby bylo plně kompatibilní s benzíny s vyšším podílem biosložky. „Neřešíme E10, upravujeme pumpy rovnou do standardu E85. Doba je překotná, podíl biosložky se bude v brzké době jistě zase zvyšovat,“ dodává obchodní ředitel společnosti Drinko Josef Prskavec.

Ivan Indráček doporučuje majitelům a provozovatelům zejména starších čerpacích stanic nenechávat revizi na poslední chvíli: „Jde o to, že benzín se v Česku prodává na asi 2900 čerpacích stanicích. Více než polovina z tohoto počtu si v tuto chvíli není jista stavem svého technologického zařízení a možná, že až tři stovky z nich budou potřebovat nějaké úpravy. Výměna těsnění ve stojanu asi není žádný velký zásah, výměna komponent rekuperace už může být složitější a časově náročnější,“ upozorňuje. Revizi mohou čerpací stanice spojit s povinnou revizí či drobnými servisními úpravami a požádat servisní firmu o kontrolu materiálové kompatibility pro paliva s vyšším podílem biosložky – E85 a B30.