Hydrogen Days přiblíží vodíkovou budoucnost v ČR

Jaké jsou aktuální trendy na poli vodíkových technologií? Jak budeme vodík vyrábět, skladovat či dopravovat? Na jaké technologické či legislativní změny se máme připravit? Stane se vodík palivem budoucnosti, které nahradí fosilní paliva? Na otázky o tom, jaká budoucnost z hlediska vodíku čeká tuzemsko, odpoví v květnu konference Hydrogen Days 2021. Konat se bude 24.–25. března a odborníky na vodík z celého světa přivítá on-line. 

Tradiční akce, konaná Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP), každoročně láká české a zahraniční odborníky ze sféry vědy, výzkumu a průmyslu, se společným cílem podílet se na rozvoji průlomových vodíkových technologií. „Hlavní témata letošního ročníku konference budou zaměřena na využití a integrací vodíku v energetickém sektoru, v dopravě a v podnikatelských výzvách. Důležité diskuse se budou vést také o připravovaných národních vodíkových strategiích a jejich implementaci, stejně jako o dekarbonizaci a upřesňování politiky výroby ‚zeleného‘ vodíku,“ uvedla Karin Stehlík, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy.

Vodíkové technologie jsou považovány za jeden z klíčových elementů pro budoucí dekarbonizaci řady průmyslových odvětví. Výroba a využití zeleného vodíku v průmyslu, dopravě a energetice je v současnosti žhavým tématem, což potvrzuje podnět Evropské komise a členských států EU vyhlášením prvních výzev důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI) pro vodíkové technologie. Konference Hydrogen Days 2021 rovněž zmapuje současné publikace celosvětových vodíkových strategií (například v Německu, Nizozemsku, Chile, Švédsku, České republice či Evropské unii), které se dál rozvíjí a integrují i do zemí Visegrádské skupiny.  Dalším z diskutovaných témat bude i nedávno zřízená Evropská aliance pro čistý vodík, která má za cíl podpořit úzkou spolupráci sektorů zaměřujících se na vodíkové hospodářství.

ČR v roce 2030: 50 tisíc vodíkových aut a 80 tankovacích stanic?

Uplynulý rok 2020 byl z hlediska vodíkových technologií významný také pro Českou republiku. Ta totiž podepsala společně s dalšími 22 zeměmi Evropské unie „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“, který zavazuje ČR k využití vodíku jako prostředku pro dekarbonizaci průmyslu. V loňském roce byl rovněž aktualizován Národní akční plán čisté mobility, zahrnující i vodíkovou mobilitu. Podle něj by mělo do roku 2030 v České republice jezdit na vodík až 50 tisíc osobních automobilů a 870 autobusů, a vybudováno by mělo být celkem 80 vodíkových tankovacích stanic.

V současnosti je v Česku v provozu jediná, pilotní testovací tankovací stanice na vodík, a to v Neratovicích. To se však během několika měsíců změní. „Do konce roku 2021 vzniknou v České republice dvě veřejné plnicí stanice vodíku. Umístěny budou v Praze a Litvínově. V přípravě je také výstavba dalších 7 stanic,“ upozornil Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy.

Unipetrol postaví v tuzemsku tři vodíkové stanice