ČOI: V březnu nevyhověl jeden vzorek PHM

Česká obchodní inspekce kontrolovala v březnu jakost pohonných hmot. Celkem odebrala na tuzemských čerpacích stanicích 273 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty. Dále vydala zákaz prodeje na 2 239, 00 l pohonných hmot v hodnotě 66 946,10 Kč.

Proti únoru to je zlepšení

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v březnu  oproti únoru bylo zaznamenáno zlepšení z 1,9 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků, (v únoru nevyhověly čtyři odebrané vzorky pohonných hmot). Co se týká jednotlivých druhů pohonných hmot, tak oproti únoru bylo v březnu zaznamenáno zhoršení u odebraných vzorků motorových naft z 0,0 % na 0,8 %. Zlepšení bylo zaznamenáno u odebraných vzorků LPG z 14,3 % na 0,0 % a ethanolu E85 ze 100,0 % na 0,0 %.

Vzorky směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v  březnu odebrány.

Opatření vydáno na téměř 70 tisíc korun

Česká obchodní inspekce zakázala v jednom případě prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 2 239,00 l pohonných hmot v hodnotě 66 946,10 Kč.