ČOI: V dubnu vyhověly všechny vzorky PHM

Česká obchodní inspekce kontrolovala v dubnu jakost pohonných hmot. Celkem odebrala na tuzemských čerpacích stanicích 207 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům vyhověly všechny vzorky.

Česká obchodní inspekce odebrala v dubnu tohoto roku 207 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům vyhověly všechny vzorky.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v dubnu oproti březnu bylo zaznamenáno zlepšení z 0,4 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků (v březnu nevyhověl jeden odebraný vzorek motorové nafty).

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v  dubnu odebrány.