Čepro postaví fotovoltaickou elektrárnu, sníží tak emise CO2 

Ve vyspělých zemích světa dochází k zásadním strukturálním proměnám energetiky. Hlavní dva důvody těchto změn jsou legislativní tlak, jehož cílem je snížení zátěže životního prostředí a technologický pokrok, který přináší technologickou dostupnost alternativních zdrojů energie. Společnost Čepro  má zpracovanou komplexní energetickou strategii a definované jasné cíle.

Mezi prioritní projekty strategie společnosti patří výstavba fotovoltaických elektráren (FVE) v areálech skladů společnosti Čepro. Jedná se o obnovitelné zdroje energie (OZE), resp. o ekologicky šetrné a nevyčerpatelné zdroje.

Tyto zdroje v areálech Čepro zajistí zejména úsporu emisí CO2 při výrobě elektřiny, kterou společnost potřebuje pro zajištění služeb v dopravě. Samotný projekt výstavby FVE v Mstěticích zahrnuje instalaci FVE o celkovém instalovaném výkonu 250 kWp a instalaci technologie akumulace s kapacitou baterie 102 kWh.

Financování tohoto projektu bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (Výzva III. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy).