ČOI: V květnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot. V květnu na celém území ČR odebrala 255 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden odebraný a kontrolovaný vzorek.

Česká obchodní inspekce odebrala v květnu na tuzemských čerpacích stanicích 255 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 kontrolovaný vzorek ethanolu E85. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v květnu 2021 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v  květnu oproti dubnu 2021 bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v dubnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot.

Automobilové benziny

V souvislosti s opatřeními přijatými v důsledku pandemie Covid-19 a s ohledem na stav zásob automobilových benzinů u výrobců, distributorů a na čerpacích stanicích toleruje Česká obchodní inspekce v období do 30. června 2021 hodnotu tlaku par v rozmezí hodnot 45-70 kPa a takové motorové benziny považuje z hlediska tohoto parametru za nezávadné.

Ethanol E85

V měsíci květnu 2021 byl odebrán a kontrolován 1 vzorek pohonné hmoty ethanolu E85. Odebraný a kontrolovaný vzorek nevyhověl limitním hodnotám ČSN EN 15293 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení ve zkoušeném ukazateli „voda podle Karl Fischera“, zjištěná hodnota 0,835 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 0,416 % m/m).

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 117 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 109 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v květnu jedno opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  379,00 l pohonných hmot v hodnotě 9 437,10 Kč.