Za Fit for 55 zaplatí zákazníci, podle IRU a Česmad balíček dostatečně nezohledňuje přechodné období

Evropská komise zveřejnila balíček Fit for 55, který obsahuje širokou škálu návrhů, které by měly umožnit snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 a učinit EU klimaticky neutrální do roku 2050. Podle názoru Mezinárodní unie silniční dopravy IRU i Sdružení Česmad Bohemia se však Komise příliš soustředí na vozidla s nulovými emisemi a nedostatečně zohledňuje přechodné období vedoucí k tomuto cíli.

Většina opatření je primárně zaměřena na podporu elektrifikace a používání vodíku, ale tyto technologie nejsou v krátkodobém horizontu připravené pro běžné použití v komerční silniční dopravě. Na druhou stranu vítáme závazné cíle pro členské státy zavést síťovou infrastrukturu pro čerpání alternativních paliv s ohledem na specifické potřeby komerční silniční dopravy a těžkých nákladních vozidel.

Zaplatí to zákazníci

Silniční dopravě hrozí ovšem razantní skokové navýšení nákladů. Fit for 55  chce zavést emisní povolenky i pro silniční dopravu a to už je třetí forma penalizace spolu s příplatky za emise CO2 v sazbách za užití infrastruktury dle směrnice o Eurovignette a uvažovanou změnou zdanění energií. Připočteme-li k tomu cenu vozidel na alternativní pohony, která v současnosti běžně dosahuje trojnásobku dieselových verzí, hrozí masivní růst cen za dopravu s širokými dopady do celého hospodářství zemí EU. Generální tajemník Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř k tomu říká: „Tím, kdo dopady balíčku Fit for 55 zaplatí, budou jednoznačně spotřebitelé. Ti si připlatí za cenu zboží. Aby nárůst cen nebyl skokový, je třeba, aby všechna opatření počítala s přechodným obdobím. Příkladem budiž využívání těžkých nákladních vozidel s pohony na LNG. Tato technologie existuje a stát už investoval i stovky milionů do plynových čerpacích stanic. V budoucnu pak počítáme s nástupem vodíku, možná elektřiny.“

Co je balíček Fit for 55?

Balíček Fit for 55 je souborem návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU a na zavedení nových iniciativ, který má zajistit, aby byly politiky EU v souladu s klimatickými cíli dohodnutými Radou a Evropským parlamentem. Smyslem balíčku návrhů je poskytnout soudržný a vyvážený rámec pro dosažení klimatických cílů EU, který bude přiměřený a sociálně spravedlivý, zachová a posílí inovace a konkurenceschopnost průmyslu EU a zároveň zajistí rovné podmínky pro hospodářské subjekty ze třetích zemí a podpoří vedoucí postavení EU v celosvětovém boji proti změně klimatu. Název Fit for 55 odkazuje na cíl snížení emisí alespoň o 55 %, který si EU stanovila pro rok 2030.