ČOI: V 1. pololetí 2021 se meziročně zhoršila jakost pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu pohonných hmot. Ta se v 1. pololetí roku 2021 oproti stejnému období roku 2020 mírně zhoršila, konkrétně z 0,7 % na 1,2 %.

Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty (z 1,1 % na 1,0 %). Zhoršení bylo u vzorků automobilových benzinů (z 0,0 % na 0,2 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 4,5 %), ethanolu E85 (z 33,3 % na 50,0 %). U LPG se jednalo celkem o 7 neshod. Čtyři z nich byly zjištěny při opakovaných kontrolních odběrech. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky FAME (0,0 %), CNG (0,0 %).

Plánovaná kontrolní činnost ČOI v této oblasti byla v 1. pololetí 2021 ovlivněna pandemií způsobenou šířením nákazy onemocněním COVID-19. Proto i počty vzorků pohonných hmot nebyly odebírány v takovém množství jako v obvyklé situaci.

V průběhu 1. pololetí 2021 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 663 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u 2 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 532 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty.

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2020 a 2021

Uložená opatření nepřesáhla milion korun 

Česká obchodní inspekce uložila během 1. pololetí 2021 v 7 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření vydala na 33 017,75 l pohonných hmot v celkové hodnotě  772 140,03 Kč.

Z toho 11 642,00 l motorové nafty v hodnotě 325 528,60 Kč, 869,00 l automobilového benzinu v hodnotě 23 376,10 Kč, 10 403,00 l ethanolu E85 v hodnotě 279 082,70 Kč a 10 103,75 l LPG v hodnotě 144 152,63 Kč.