ČOI: V červenci byla kontrola pohonných hmot v pořádku

Česká obchodní inspekce odebrala v červenci 2021 přesně 203 vzorků pohonných hmot. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v červenci oproti červnu bylo zaznamenáno zlepšení z 1,0 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v červnu nevyhověly 2 vzorky LPG. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci červenci odebrány.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 99 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.