ČOI: Kontrolované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech parametrech

Česká obchodní inspekce kontrolovala kapalinu AdBlue, která se používá k provozu některých automobilů se vznětovými  motory, a je nezbytným přípravkem pro redukci škodlivých emisí oxidů dusíku. ČOI provedla celkem 57 kontrol, kdy ve 14 případech byly akreditovanou laboratoří provedeny odborné testy. Testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech zkoušených parametrech.

Inspektoři uskutečnili 57 kontrol a zkontrolovali celkem 73 výrobků. Za účasti pracovníků akreditované zkušební laboratoře bylo odebráno 14 vzorků výrobku AdBlue, které byly nabízené přímo z výdejních stojanů na čerpacích stanicích pohonných hmot. Odebrané a testované vzorky kapaliny AdBlue akreditovanou zkušební laboratoří vyhověly ve všech zkoušených parametrech (hustota při 20°C, IČ spektrum, index lomu při 20°C, obsah močoviny, mechanické nečistoty gravimetricky, alkalita jako NH3, obsah biuretu, obsah aldehydů, obsah fosforečnanů, prvková analýza – hliník, chrom, měď, železo, nikl, draslík, sodík, vápník, hořčík, zinek fosfor).

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno při šesti kontrolách. Jednalo se například o užívání objemového měřidla bez platného úředního ověření a to u distribučního čerpadla výdejního stojanu při prodeji AdBlue. V dalším případě chyběl český text týkající se minimální trvanlivosti (životnosti) výrobku, k dispozici byl pouze cizojazyčný text. Česká obchodní inspekce uložila za výše jmenovaná porušení tři pokuty v celkové hodnotě 5 500 Kč.