Registr vozidel: Elektrická a LPG auta meziročně vyrostla o 40 %

V průběhu ledna až listopadu 2021 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 190 668 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 8 029 registrací více, tj. růst o 4,4 procenta.  Z hlubšího pohledu na data lze vysledovat zajímavé trendy, které také najdete na stránkách společnosti Civinet, která na ně nahlíží optikou čisté mobility. 

Za sledované období si nejvíce registrací připsala elektrická a plynová vozidla. V součtu šlo o 8 344 registrací, což je meziroční růst o 40 procent (o 2 384 více vozů). Aktuálně tak elektrická a plynová vozidla tvoří podíl 4,37 %. Nejméně registrací pak bylo za posledních 8 let evidováno u CNG vozidle, meziroční pokles činil 40 % a od roku 2017 se podíl těchto vozů každoročně stále snižuje. Rostlo naopak LPG, podíl plynových vozidel tak na všech registracích činil 1,36 %, elektrická se podílela třemi procenty. Nejvíce elektrických vozidel nepřekvapivě loni registrovala Škoda, Mercedes-Benz a Hyundai, u těch plynových pak vedla Dacia, Škoda a Renault. V registru bylo za sledované období také evidováno osm elektrických vozů s palivovými články. Přibližně každé čtvrté registrované osobní bateriové elektrické vozidlo bylo Škoda Enyaq, která zaznamenala 645 registrací. Následovaly modely Hyundai Kona, Tesla Model 3.

Tři ze čtyřech plynových vozidel jsou na LPG

Počet registrací nových osobních naftových automobilů byl ve sledovaném období nejnižší od roku 2010. Nejvíce registrací v období leden-listopad bylo evidováno v roce 2016.  Od toho roku počet registrací naftových vozidel klesl na aktuální 47 047. Dominuje zde hlavně značka Škoda. Obdobný trend lze sledovat i u nových CNG automobilů s tím rozdíle, že nejvíce registrací bylo evidováno v roce 2017, přesně jich bylo 2 648. U vozidel na stlačený zemní plyn lze konstatovat, že počty registrací stojí a padají s modelem Škoda Octavia, kdy v roce 2017 bylo registrováno  2 017 těchto vozidel, což představuje 76procentní podíl u CNG vozidel. Přibližně tři ze čtyřech registrací plynových vozidel připadá na LPG (74 %), která zejména díky Dacii, registrovala historicky nejvíce vozidel. 26 % pak připadá na vozidla CNG. Počet značek, které registrují nová plynová vozidla je ve srovnání s těmi elektrickými velmi omezený. Například CNG vozidla loni registrovalo pět značek, LPG pak pouze tři značky. Bateriová elektrická vozidla registrovalo loni dokonce 24 značek, plug-in hybridní také 24 a elektrická vozidla s palivovými články registrovaly dvě značky.