PRE a Unipetrol: Tři vodíková distribuční centra a 54 čerpaček s plnicími stojany na vodík

Společnost Pražská plynárenská a největší tuzemská rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Předmětem memoranda je předávání zkušeností a budoucí spolupráce především v  oblastech snižování emisí a uhlíkové stopy. Obě společnosti v této souvislosti vidí velký potenciál zejména ve využití vodíku a ve výrobě nízkoemisní energie.

„Ve vztahu k regionu a jeho obyvatelům plní naše společnost nejen roli spolehlivého a významného dodavatele energií a poskytovatele energetických služeb, ale současně i společensky odpovědného partnera přispívajícího k udržitelnému rozvoji Prahy. V tomto rámci tak logicky považujeme i ochranu životního prostředí a aktivní prosazování nových energetických technologií a řešení za neoddělitelnou součást svých podnikatelských aktivit a aktivně se tak snažíme podílet na utváření regionu hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život jeho obyvatel. Jsme rádi, že v tomto rámci můžeme spolupracovat s tak silným partnerem, jakým je skupina Orlen Unipetrol“, uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

3/4 zelených produktů v nabídce

Mezi strategické cíle Pražské plynárenské patří mimo jiné nabízet svým zákazníkům v budoucnu minimálně 75 % zelených produktů, v rámci své činnosti výrazně podporovat využívání moderních technologických řešení, pružně reagovat na výzvy nové energetiky a poskytovat související odborné poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. V neposlední řadě zajistit v rámci Koncernu Pražská plynárenská uhlíkově neutrální provoz.

„Jako jeden z pilířů české ekonomiky vnímáme svou zodpovědnost za energetickou a petrochemickou budoucnost České republiky. V rámci naší přijaté strategie jsme se zavázali snížit do roku 2030 emise o pětinu a do roku 2050 být emisně zcela neutrální. Naplnění těchto cílů je pro nás velkou výzvou a proto mě těší, že na jejich realizaci budeme spolupracovat právě s Pražskou plynárenskou, která si rovněž klade podobně ambiciózní cíle jako naše společnost. Věřím, že společně přispějeme k lepší udržitelné budoucnosti České republiky, “ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol.

Tři vodíková distribuční centra a 54 čerpaček s plnicími stojany na vodík

Skupina Orlen Unipetrol hodlá do roku 2030 investovat 35 miliard do modernizace, zvýšení efektivity, digitalizace a udržitelných projektů. Mezi hlavní projekty patří plánovaná výstavba paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova, rozvoj nabídky alternativních paliv na čerpacích stanicích Benzina Orlen v Česku a na Slovensku, recyklace plastů, výroba pokročilých biopaliv a rozvoj vodíkové infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu, i nákladní silniční a železniční přepravu zboží. Orlen Unipetrol plánuje vybavit 54 čerpacích stanic v Česku a na Slovensku plnícími stojany na vodík a vybudovat tři vodíková distribuční centra.