ČOI: V prosinci nevyhověl jeden vzorek LPG

Česká obchodní inspekce v prosinci 2021 odebrala 149 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek LPG.

Oproti listopadu přinesl prosinec mírné zhoršení, protože v listopadu vyhověly všechny odebrané vzorky. ČOI zkontrolovala celkem 12 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 39,4 mg/kg, (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 31,1 mg/kg).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.