ČOI: Kontroly pohonných hmot v roce 2021 odhalily zhoršení u LPG

Česká obchodní inspekce v roce 2021 odebrala celkem 2 611 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků (0,7 %). V průběhu roku 2021 uložila ČOI zákaz prodeje na 36 412,75 litrů pohonných hmot v hodnotě 830 873 Kč. Oproti roku 2020 došlo k mírnému zhoršení, jelikož v tomto roce, z 2 251 odebraných vzorků pohonných hmot, nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků (0,5 %).

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 zkontrolovala u čerpacích stanic v ČR celkem 2 611 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků, což představuje 0,7 %. Oproti roku 2020, kdy z celkového počtu 2 251 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků (0,5 %), došlo v roce 2021 k mírnému zhoršení jakosti pohonných hmot.

Nafta i benzin v perfektním stavu

Zlepšení jsme přitom zaznamenali u nafty i benzínu, kde při porovnáním se všemi předchozími lety výsledky za rok 2021 vykazují historicky nejmenší množství nevyhovujících vzorků. Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot v roce 2021 zaznamenali inspektoři ČOI v lednu – osm vzorků, dále v únoru – čtyři vzorky. Naopak v dubnu, červenci, srpnu, říjnu a listopadu nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.

ČOI provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o vzorky  – motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85). Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

V osmi případech zákaz prodeje 

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 uložila v osmi případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 11 642,00 l motorové nafty v hodnotě  325 528,60 Kč, 869,00 l motorových benzinů v hodnotě 23 376,10 Kč, 13 498,75 l LPG v hodnotě 202 886,13 Kč a 10 403,00 l ethanolu E85 v hodnotě 279 082,70 Kč.  Celkové se jednalo o 36 412,75 l pohonných hmot v hodnotě 830 873,53 Kč.