ČOI: Kontrola jakosti odhalila v lednu dva nevyhovující vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce odebrala v lednu celkem 198 vzorků pohonných hmot a požadovaným jakostním parametrům nevyhověly dva vzorky nafty. Oproti prosinci 2021 došlo ke zhoršení, jelikož v prosinci nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot (LPG).

V měsíci lednu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 95 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily dva vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 34,5 °C a v druhém případě 41,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0°C). V případě druhého nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po provedeném závozu novou pohonnou hmotou na stejné čerpací stanici. Druhý ověřovací rozbor stejného paliva po opětovném závozu již byl bez zjištěné závady. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.