ČAPPO: Nejvýraznější propad spotřeby zažil trh pohonných hmot v 1. čtvrtletí roku 2021

Vývoj spotřeby pohonných hmot za rok 2021 provázely zcela odlišná pololetí. Zejména v prvním čtvrtletí byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility a negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření  pandemie. Po uvolnění opatření od 2. čtvrtletí 2021 a zejména pak ve 2. pololetí 2021 se spotřeba zvýšila u obou komodit. U automobilových benzinů dosáhla nejvyšších nárůstů meziročně o 7 % v červenci (215 mil litrů) a v říjnu až na 26 % (197 mil. litrů).

U motorové nafty v meziročním srovnání se již v dubnu i květnu spotřeba meziročně zvýšila o 19 %, v dubnu na 471 mil. litrů a v květnu o 10 % na 514 mil. litrů. Za říjen pak nárůst dosáhl 591 mil litrů, to je o 16 %.  Také ve 4. čtvrtletí 2021 pokračovala vysoká poptávka po pohonných hmotách v jednotlivých měsících u automobilových benzinů dosahoval nárůst 8 až 27 % proti stejným měsícům roku 2020. U motorové nafty pak měsíční nárůsty dosahovaly 7 až 16 %. Nejhorší z celého roku bylo 1. čtvrtletí 2021, to se negativně projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot v 1. čtvrtletí 2021 proti roku 2020 o sedm procent. Pokles spotřeby automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty byl pokles nižší jen o tři procenta.

Klíčová čísla roku 2021

  • Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 mld. litrů (6628 tisíc tun), tj. o šest procent více než v roce 2020 (index 106 %). Rozhodující  podíl tvoří motorová nafta (75 %) a je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu.
  • U automobilových benzinů za hodnocené období roku 2021 stoupla spotřeba na 2,008 mld. litrů, tj. v meziročním srovnání o tři procenta (index 103 %).
  • U motorové nafty za hodnocené období roku 2021 vzrostla spotřeba na 6,050 mld. litrů v meziročním srovnání tedy o sedm procent (index 107 %).
  • Nejvýraznější propad poptávky pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020.
  • Nejvyšší nárůsty byly u benzinů v květnu (+ 13 %) červnu (+ 8 %) v červenci (+ 7 %) a v říjnu (+ 26  %).  U motorové nafty byly největší nárůsty v dubnu (+19 %) , v květnu (+10 %), srpnu a září (+8 %) a v říjnu (+16 %).

Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) uvádí, že spotřeba nafty byla v roce 2021 nejvyšší za posledních 10 let, když dosáhla 5 112 tisíc tun, tj. 6 050 miliard litrů. V roce 2020 to bylo 4 088 tisíc tun, tj. 4 866 miliard litrů. Spotřeba nafty tedy stoupla o 24 %.

Růst poptávky ovlivnilo více faktorů

Ukončení nouzového stavu na konci března, postupné uvolnění restrikcí a zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví, vedlo k nárůstu poptávky u obou komodit v období duben až prosinec 2021. Růst poptávky byl ovlivněn v letním i podzimním období i domácí individuální turistikou, cestami do zaměstnání individuální osobní dopravou. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vliv alternativních pohonů, elektro mobilů a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

Rostoucí spotřebu motorové nafty pak ovlivňoval růst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, nárůst výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy či růst průmyslové výroby. Nárůst spotřeby za r. 2021 po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP který za 2021 vykázal nárůst 3,3 %.

 

PHM jsou strategickou komoditou

I nadále se bez pohonných hmot neobejdeme, neboť jsou stále strategickou komoditou. Proto i v letošním roce zůstává prioritou zajištovat dostatek zdrojů a plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici.  I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zajišťujeme plynulé zásobování trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu. Ropovodní trasy do ČR jsou plně funkční a dle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR.