ČOI: Jakost všechny vzorků PHM byla v únoru bez chyby

Česká obchodní inspekce v únoru odebrala a zkontrolovala celkem 196 vzorků pohonných hmot. Všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Oproti lednu bylo v únoru zaznamenáno zlepšení, jelikož v lednu nevyhověly dva vzorky motorové nafty, v prosinci zase nevyhověl jeden vzorek LPG. Naposledy byly všechny kontrolované vzorky v pořádku v listopadu loňského roku.