ČOI: V březnu prošly kontrolou jakosti všechny vzorky PHM

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v březnu 2022, kdy odebrala na čerpacích stanicích v ČR 274 vzorků pohonných hmot. Všechny vyhověly jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce nezjistila v březnu, stejně jako v únoru, žádný nevyhovující vzorek pohonných hmot. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci březnu 2022 odebrány.

Sledujte, jak se vyvíjí kontroly jakosti pohonných hmot v rubrice Data.