Téměř 7 z 10 Čechů dává přednost elektronickým platbám, oceňují rychlost a pohodlí

Nejnovější výsledky mezinárodní studie „Postoje k platebním metodám“ zadané společnostmi Revo, MMB Platební Služby a dalšími subjekty Evo Group ukázaly, že téměř 7 z 10 Čechů při placení preferuje elektronické platby. Jako hlavní důvody uvedli rychlost a pohodlí. Průzkum probíhal za podpory společnosti Visa, která je jeho partnerem v zemích střední a východní Evropy včetně České republiky.

Studie ukázala, že 66 % českých spotřebitelů při nákupech preferuje platbu kartou. Respondenti, kteří volí platbu v hotovosti, jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí nedostupnost jiné platební metody u daného obchodníka; tvrdí to 29 % z nich. Není překvapením, že elektronické platby u Čechů vedou především u online nákupů. Téměř polovina respondentů (47 %) uvedla, že svůj poslední nákup v kamenné prodejně zaplatila platební kartou, chytrými hodinkami, telefonem nebo jinou elektronickou metodou. U online nákupů podíl těch, kteří platili hotově, tvoří pouze 11 %.

„V březnu tohoto roku jsme provedli studii „Postoje k platebním metodám“. V současnosti už pokrýváme 14 evropských i mimoevropských zemí. Data, která tímto způsobem získáváme, nám pomáhají sledovat, jak se preference v oblasti platebních metod rok od roku doslova mění před očima. Stejně jako byl kdysi výměnný obchod nahrazen univerzálním platidlem v podobě kovových a později papírových peněz, jsou i nyní fyzické peníze střídány praktičtější alternativou v podobě elektronických platebních metod. Tento proces pozorujeme v mnoha zemích, a to jak v těch rozvinutých, mezi které patří například Česko, Polsko, Irsko nebo Velká Británie, tak i v těch, kde se změny teprve začínají projevovat. Všude je však patrné, že elektronické platební metody se staly důležitou součástí rozvoje ekonomiky a digitální společnosti,“ říká Kateřina Štěrbová, generální ředitelka EVO Payments, Česko.

Digitalizace pomáhá obchodníkům přilákat nové zákazníky 

Výsledky studie ukázaly, že obchody, které umožňují elektronické platby, vnímají čeští spotřebitelé velmi pozitivně: 81 % respondentů je vnímá jako moderní a 71 % si myslí, že jsou více orientovány na zákazníka. I přesto jsou však v dostupnosti elektronických plateb v českých obchodech rezervy: 40 % respondentů se ocitlo v situaci, kdy kartou zaplatit chtěli, ale nemohli. Elektronické platby podle účastníků průzkumu chybí nejčastěji na trzích a v bazarech (39 %) nebo v kadeřnictvích a kosmetických salonech (34 %). S nemožností zaplatit jinak než hotově se Češi bohužel často musejí potýkat i v lékařských a zubařských ordinacích (29 %) či při platbách za parkování (27 %).

„Věříme v otevřený a propojený svět, který přináší spotřebitelům i podnikům flexibilitu a více možností volby. Proto pomáháme zvyšovat dostupnost rychlých, bezpečných a spolehlivých elektronických platebních metod. V praxi to znamená, že společnost Visa dlouhodobě podporuje rozvoj platebního ekosystému v zemích střední a východní Evropy včetně Česka. Nejenže zde díky tomu stále narůstá počet platebních terminálů, ale zlepšuje se i každodenní uživatelská zkušenost spotřebitelů s platbami. To je možné díky novým produktům a technologiím, které na český trh uvádíme ve spolupráci s partnerskými bankami a dalšími finančními institucemi,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Češi by chtěli elektronicky platit všude

Čeští spotřebitelé by chtěli mít možnost platit elektronicky všude. U mnoha z nich tento postoj vychází i ze zkušeností z období pandemie, kdy si na elektronické platební metody více zvykli. Iniciativy, které pomáhají malým podnikům s digitalizací, jsou proto dnes důležitější než kdy dříve. Jednou z iniciativ podporovaných společností Visa je program „Česko platí kartou“, na kterém se podílejí státní i soukromé subjekty. Hlavním cílem iniciativy je přiblížit Českou republiku k tomu, aby se stala digitální společností a snížila finanční vyloučení. Tomu pomůže urychlení rozvoje sítě bezhotovostních plateb, a proto malé a střední podniky dostanou šanci získat platební terminál na 6 měsíců zdarma, což by mělo vést k nárůstu počtu terminálů na 1000 obyvatel.

Snílci a pragmatici aneb jak Češi zacházejí s penězi 

Studie rovněž zkoumala postoje respondentů k penězům a finančním službám. Výsledky ukázaly, že peníze dávají Čechům pocit nezávislosti a svobodné volby a umožňují podle nich pohodlný život. Potvrdil se rovněž trend rostoucí obliby internetového a mobilního bankovnictví v naší zemi. Se svou bankou Češi nejraději komunikují distančně; 79 % respondentů využívá internetové bankovnictví alespoň 2-3krát měsíčně a 69 % používá stejně často i mobilní bankovnictví. Bankovní služby vnímají jako způsob, jak řídit své finance. Češi své výdaje kontrolují a plánují, většina z nich se snaží vyhýbat impulzivnímu utrácení.

Pro lepší porozumění tomu, jaké jsou postoje Čechů k penězům, rozdělili výzkumníci respondenty do šesti základních segmentů:

  • Skeptici – Nevytvářejí finanční plány a nezajímají se o investice. Finančním institucím nevěří, a proto si nemyslí, že se vyplatí využívat bankovní služby. Peníze si raději schovávají doma.
  • Šetrní – Nemají peněz nazbyt, své výdaje si proto musejí pečlivě plánovat. Stává se, že veškeré příjmy téměř okamžitě utrácejí, aby pokryli základní výdaje.
  • Zámožní – Kontrolují své finance a výdaje, ale peníze jsou pro ně jen prostředkem k cíli. Mají je, ale nemusejí o nich pořád přemýšlet a dělat si kvůli nim starosti.
  • Králové života – Hotovost rychle utrácejí za to, co se jim zlíbí. O peníze se příliš nestarají, chtějí si hlavně užívat života plnými doušky.
  • Snílci – Rádi by byli bohatí, ale zatím moc peněz nemají. Se svými financemi zatím vážně nehospodaří.
  • Optimální – Vědomě hospodaří se svými penězi. Využívají slevové nabídky, plánují své výdaje a investují kapitál. Cení si svobodné volby, takže neodmítají žádný způsob platby

V České republice převládá zámožný typ (24 %). Peníze jsou tedy pro většinu Čechů důležité, ale neradi o nich příliš přemýšlejí a nechtějí si s nimi dělat příliš starostí. Neznamená to však, že by neměli pod kontrolou své výdaje. Druhým největším segmentem v Česku je optimální (22 %), naopak nejméně zastoupený je šetrný (10 %).

Mezinárodní průzkum „Postoje k platebním metodám“ na objednávku EVO Payments International realizoval výzkumný ústav ARC Rynek i Opinia v březnu 2022 pomocí metodologie CAWI (sbírání dat od respondentů pomocí internetového dotazníku) na reprezentativním vzorku populace každé ze zemí ve věku 18-65 let – celkem se do průzkumu zapojilo 8 931 respondentů. Data byla shromážděna ve 14 zemích (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, Německo, Irsko, Spojené království, Mexiko, Španělsko, Portugalsko). Visa je partnerem studie v osmi zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Hlavním cílem studie bylo shromáždění informací o postojích a chování lidí vzhledem k různým platebním metodám.