ČOI: V květnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek LPG

Česká obchodní inspekce pokračovala v květnu 2022 v monitoringu jakosti pohonných hmot. Celkem zkontrolovala 239 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden odebraný vzorek LPG. V dubnu nevyhověl jeden vzorek motorové nafty. 

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v květnu odebrány.

Česká obchodní inspekce uložila v květnu jedenkrát zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření vydala na  5 820 l pohonných hmot v hodnotě 125 130 Kč.