Škoda Auto a PRE postaví do konce roku 2025 stovku výkonných nabíječek

Na tuzemských silnicích jezdí v současnosti více než 15 000 elektrifikovaných vozů s možností externího dobíjení (bateriové elektromobily a plug-in hybridy), které využívají více než 2000 dobíjecích bodů. Tento trend bude v nejbližší době pokračovat a vyšší počet elektromobilů si vyžádá nové nabíjecí stanice. Dle centrální evidence vozidel je největší počet elektromobilů a plug-in hybridů registrován v hlavním městě a jeho okolí, přičemž tento trend má pokračovat i v následujících letech. To bude klást na pražskou dobíjecí infrastrukturu vysoké nároky. 

Škoda Auto se stává společně s Prahou a energetickou společností PRE jedním ze signatářů memoranda o spolupráci při výstavbě nabíjecí infrastruktury na území hlavního města. Všechny strany se v něm zavázaly k vybudování 100 vysokovýkonných nabíječek HPC do konce roku 2025. Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina, která má najít ideální lokality pro jejich umístění.

10 000 veřejných dobíjecích stanic v Praze do roku 2030

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která zanalyzuje situaci a vytipuje lokality, v nichž bude mít vybudování nabíjecích stanic největší efekt. Do konce roku 2025 by tak mělo na území hlavního města Prahy vyrůst 100 vysokovýkonných nabíječek HPC. Tímto způsobem se vytvoří přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kW. Všechny budou kompatibilní s platformami Powerpass i Chargee a významnou měrou přispějí k naplnění cílů pražského klimatického plánu, který předpokládá minimálně 10 000 veřejných dobíjecích stanic v Praze do roku 2030. Společný projekt má však i další ambici – a sice koordinovat rozvoj ostatních typů dobíjecí infrastruktury na území hlavního města Prahy. Škoda Auto přispěje k naplňování těchto cílů datovými podklady, na jejichž základě Pražská energetika začne plánovat investici do HPC dobíjecí infrastruktury, kterou ve spolupráci s Prahou bude možné následně realizovat.

,,Elektromobilita se v poslední době vehementně rozvíjí. Aby se tento vývoj ubíral smysluplným směrem, musí ale překonat některé výzvy. Proto vnímáme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně vytvořit prostředí pro další růst,“ vysvětluje zapojení automobilky Škoda Jiří Maláček, vedoucího jejího tuzemského zastoupení.

,,Elektromobilita, zvláště v hlavním městě Praze a obecně v městských aglomeracích, přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Pražská energetika již 10 let investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury. Patříme v této oblasti k lídrům na trhu. Zprovoznili jsme bezmála již 400 dobíjecích stanic nejen v Praze, ale budujeme i páteřní síť po celé České republice. Do budoucna budeme určitě ve výstavbě dobíjecích stanic pokračovat, protože význam elektromobility bude dále narůstat,“ říká Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel PRE.

Nabíjecí stanice v jednotném informačním a komunikačním systému

,,Chceme vytipovat bílá místa na mapě, kde nyní dobíjecí infrastruktura chybí. Cílem je, aby byla Praha pokryta smysluplně a uživatelsky přívětivě. Právě proto jsme se domluvili, že budou nové nabíjecí stanice zapojeny do jednotného informačního a komunikačního systému, tak aby si uživatel s jednou kartou, například Lítačkou, mohl dobít kdekoli u jakékoli nabíječky. Tyto vysokorychlostní nabíječky mají být v souladu se strategií generelu dobíjecí infrastruktury budovány primárně u frekventovaných tahů,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr a dodává: ,,Obecně má město strategii tří typů nabíjecí infrastruktury – pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou budujeme primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a v neposlední řadě pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou máme zájem řešit právě i ve spolupráci s Pražskou energetikou a automobilkou Škoda Auto.“

Škoda Auto by se ve společném projektu měla zaměřit zejména na následující oblasti: poskytnutí mapy veřejných dobíjecích stanic v České republice, ze které budou vyplývat lokality vhodné pro vybudování vysokorychlostních dobíjecích stanic, koordinovaný přístup k vyhledání vhodných míst pro rozvoj dobíjecí infrastruktury na území Prahy, poskytnutí platforem pro agregaci veřejných dobíjecích stanic, komunikaci s vlastníky veřejné nabíjecí infrastruktury a vlastníky vhodných lokalit, zajištění marketingu a propagace služeb vůči obchodní klientele i veřejnosti, využívání analytických dat z dobíjecích procesů ve prospěch rozvojových a marketingových aktivit a nabídku nabíjecích aplikací koncovým zákazníkům, kde budou viditelné agregované dobíjecí stanice.