ČOI: Kontroly pohonných hmot v prvním pololetí letošního roku dopadly nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce oznámila, že při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2022 s jakostí za 1. pololetí roku 2021 lze konstatovat zlepšení. Jedná se dokonce o nejlepší výsledek v historii kontrol.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2021 a 2022. Z tabulek je zřejmé, že jakost pohonných hmot se oproti 1. pololetí roku 2021 zlepšila, a to z 1,2 % na 0,5 %. Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty, z 1,0 % na 0,7 %. Zlepšení bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon, z 4,5 % na 0,7 %. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky automobilových benzinů (0,2 %) a CNG (0,0 %).

Česká obchodní inspekce uložila v 1. pololetí 2022 ve 2 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 19 826,91 l pohonných hmot v hodnotě  768 047,17 Kč, z toho 14 006,91 l motorové nafty v hodnotě 642 917,17 Kč a 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč.

Vzorky FAME a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v 1. pololetí v roce 2022 odebrány.