Čepro se otevírá alternativním zdrojům energie v dopravě

Evropská komise v loňském roce zveřejnila nový legislativní balíček Fit for 55. Jeho cílem je 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Součástí balíčku je i novelizovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která má doznat poměrně významných změn – tzv. RED II. V oblasti dopravy se změnila pravidla pro výpočet podílu obnovitelných zdrojů, kde je cíl nastaven na 13 % v roce 2030.

Čepro předpokládá, že přinejmenším do roku 2030, ale spíše déle, bude většinový podíl energie v dopravě i nadále pocházet z ropy. Počítá také s tím, že podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv poroste. Je ale potřeba uvážlivě definovat stabilní, jednotící a reálnou politiku jejich rozvoje, která bude respektovat několik hlavních předpokladů. Mezi ně patří například záměr pracovat s vyváženým mixem alternativních paliv. Nutné je také akcentovat pravděpodobný technický vývoj pohonů automobilů a respektovat stav vozového parku a trendy jeho vývoje v ČR i možnosti rozvoje infrastruktury. Podpora rozvoje musí odpovídat podmínkám, zájmům, možnostem a zdrojům ČR a splňovat požadavky EU v míře postačující.

Do paliv míří syntetika

Čepro průběžně plní legislativní požadavky vyplývající ze Zákona o ochraně ovzduší kombinací několika opatření. Ke splnění legislativních povinností společnost využívá všechny dostupné nástroje, které zákon povoluje, biopaliva různých generací, efekt úspor přes CNG, LPG a Bio CNG či využití certifikátů o úsporách z těžby (UER). Velkoobchodním zákazníkům jsme letos začali nabízet motorovou naftu s 15 % HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), což je uměle vyráběný syntetický produkt, který má mnohem lepší vlastnosti než klasická nafta. V poslední době se také hovoří o širším využití LNG, kde je ČEPRO schopno se svojí infrastrukturou zapojit se do širšího využití tohoto paliva především pro dopravní účely.

Snižování emisí pomáhají rozličné nástroje

Hlavním kritériem pro využívání různých typů nástrojů pro dosažení úspor CO2 je jednak ekonomická efektivita a jednak omezení daná legislativou. Společnost dle poměru ceny a užitné hodnoty pravidelně přepočítává výhodnost a míru uplatnění všech  nástrojů. Vždy maximálně využívá jedno procento povolené úspory z CO2 pomocí certifikátů o úsporách z těžby a na celý dokupuje formou sdružení úspory z CNG, LPG cca 1,5 % roční povinnosti úspory CO2. Pokud jsou na trhu dostupná, nakupuje pokročilá biopaliva (9.A) – především ze Skandinávie. Na maximum využívá pokročilé formy všech druhů biosložek ve formě ETBE (ethyl tert-butyl ether) a HVO (hydrotreated vegetable oil).  Čepro patří v této oblasti mezi národní propagátory.

Čepro prodává i paliva s redukcí CO2 z výroby pohonných hmot pro dopravní účely a redukce CO2 bude mimo jiné kompenzována certifikáty vycházejícími z ticketů UER; tyto certifikáty jsou vydané společností Čepro a ověřené společností SGS jako nezávislou autoritou.

Je třeba připomenout, že připravovaná směrnice EU týkající se ochrany životního prostředí RED III ve smyslu diskutovaného návrhu již s využitím UER pro úsporu CO2 pro další období nepočítá. Například Německo od UER zcela ustupuje k 1. 1. 2023. Vzroste tak význam ostatních nástrojů pro dodržení daných legislativních požadavků.