Ad Intel: Nejsilnějším zadavatelem inzerce je letos zatím Orlen Unipetrol

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších zadavatelů reklamy v segmentu čerpacích stanic a rafinovaných ropných produktů, a to v období leden až červenec 2022. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet). Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů.

Mezi TOP 3 zadavatele v segmentu čerpacích stanic patří společnosti Orlen Unipetrol, Shell Czech Republic a MOL Česká republika, přičemž první jmenovaná má velký náskok. Orlen Unipetrol investoval do reklamy v ceníkové hodnotě částku blížící se 89,7 milionu korun, to je zhruba osminásobek oproti konkurenčním brandům Shell a MOL. 

Ceníková hodnota ale není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru. Nna reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako jsou celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně. Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu, možňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou.