Hytep: Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie rychle roste 

Zájem českých firem i institucí o vodíkové technologie v poslední době rychle roste, svědčí o tom i rozrůstající se počet členů České technologické vodíkové platformy (Hytep). Platforma, které letos slaví patnáct let od založení, mezi sebou přivítala přes dvacet nových členů. 

Proč je vodík pro firmy či instituce tak zajímavý? S čím vším může platforma svým členům pomoci? Podle Aleše Douceka, předsedy představenstva České vodíkové technologické platformy a vedoucího oddělení vodíkových technologií v Ústavu jaderného výzkumu Řež vidí ve vodíku firmy jednu z možných cest do budoucna. Potvrzuje to také Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO Packeta Group a Veronika Froňková, marketing communication specialist společnosti Swagelok Central Fluidsystems.

Aleš Doucek: Prosazujeme realistické nasazení vodíku do praxe 

Zájem o rozvoj vodíkového hospodářství konstantně roste. Je vidět, že i české společnosti začínají vnímat vodík jako jednu z možných cest do budoucna. K tomu, aby to fungovalo v masovém měřítku je ale potřeba začít už dnes. Jedním z prvních kroků bývá mimo jiné vstup do naší platformy, kde si členové přijdou na celou řadu nových kontaktů, informací a získají možnost ovlivňovat do budoucna i legislativu na podporu vodíku. Momentálně máme přes 60 členů. Letos jich přibylo přes 23. Členy jsou většinou malé až velké společnosti, ale také  vysoké školy a výzkumné organizace. V posledním roce vnímáme nárůst zejména ze strany společností, které se o vodíku chtějí dozvědět více a proniknout tak do tohoto specifického a rapidně se rozvíjejícího odvětví.

Sdružujeme velké množství relevantních informací pro celou řadu aktérů v oboru vodíkové ekonomiky. Spolupracujeme velmi intenzivně se státní správou, naším cílem je poskytovat odborně podložené a nezávislé informace a tím zajistit podporu vodíkových technologií. Tato spolupráce nám také umožňuje spoluutvářet priority ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti dekarbonizace hospodářství.

Jsme zároveň součástí nadnárodní organizace Hydrogen Europe, která v Bruselu prosazuje rozvoj vodíkového hospodářství. Víme tak z první ruky, jakou podobu bude mít konkrétní legislativa a jakým směrem se vyjednávání posouvají. To nám umožňuje mobilizovat aktéry v ČR a podporovat státní správu, aby v Bruselu prosazovali takovou politiku, která zohlední realitu českého prostředí. A zpracováváme pro naše členy analýzy unijní legislativy a shrnutí zajímavých studií od organizací světového formátu jakými je třeba Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nebo Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA).

Věřím, že se nám podaří ze současné situace vytěžit maximum a za 15 let bude vodík součástí našich životů tak, jak to dnes známe s fosilními palivy. Jako příklad mohu uvést plán páteřní sítě plynovodů přepravující vodík s názvem European Hydrogen Backbone. Za 15 let budeme již vodík přepravovat plynovody a nebude tak problém dostat jej přesně tam, kde ho bude potřeba. Potenciál vodíkových technologií je nezměrný a my budeme i nadále jedni z těch, kteří budou prosazovat jejich realistické nasazení do praxe.

Simona Kijonková: Vodíkové technologie jsou dostatečně připravené pro každodenní využívání 

Od svého členství si slibujeme sdílení poznatků a zkušeností s dalšími členy platformy a širší podporu rozvoje výrobních kapacit vodíku. Stále hledáme cesty, jak pomocí nových technologií lépe skloubit naše podnikání s životním prostředím. Vodíku velmi věříme a víme, že vodíkové technologie jsou v současné době již dostatečně připravené pro každodenní využívání. Naším cílem je mít do 5 let přibližně 80 % naší flotily na některé z alternativních paliv. Bude to pravděpodobně vodík a elektřina, zároveň ale průběžně analyzujeme využití dalších alternativních zdrojů.

Proč nám dávají největší smysl právě vodíkové technologie? Protože automobily na vodík jsou velmi šetrné k životnímu prostředí – do ovzduší vypouští jen kyslík a vodu. Výhody ale vidíme i v jejich technických parametrech: na rozdíl od elektromobilů dokážou ujet pro nás vyhovující vzdálenost a dočerpání vodíku probíhá stejně rychle jako u benzínu nebo nafty. Odpadá tak zdlouhavé čekání na dobití baterie, jako je tomu například v případě elektroaut. Proto dává vodíková doprava pro náš business největší smysl.

Veronika Froňková: V oblasti infrastruktury vodíku a použití ve vozidlech vidíme největší příležitost 

Naše produktové portfolio nabízí mnoho řešení pro vodíkové aplikace, proto naše partnerství Hydrogen Days v předchozích letech a následné členství v platformě Hytep bylo logické. Pozitivní přínosy platformy vidíme hlavně v networkingových akcích a možnostech navázat kontakty s dalšími členy platformy. A také v přístupu k aktuálním informacím z evropského vodíkového trhu i legislativního rámce aplikovaného na národní úroveň. Hytep se podílí na tvorbě české vodíkové strategie, takže věříme, že naší podporou platformy napomáháme také pozitivnímu směřování související legislativy. Vodík je jednou z našich globálních strategických oblastí a chceme tak být u zrodu H2 technologií i v České republice.

Vodíkové technologie vyžadují vysokou integritu komponent fluidních systémů pro plnění a skladování vodíku v tlakových nádobách a jeho přenos do palivových článků a my nabízíme řešení pro použití v mnoha typech vodíkových aplikací, včetně infrastruktury pro výrobu, přepravu, stlačování, skladování, plnění lahví a pro použití ve vozidlech. A právě v oblasti infrastruktury vodíku a použití ve vozidlech vidíme největší příležitost.