Ivan Indráček: Čerpací stanice musí zveřejnit tabulku srovnávacích cen do půli října

Povinnost zveřejňovat tabulku srovnávacích cen na čerpacích stanicích vychází z evropské direktivy AFID (Direktiva o infrastruktuře pro alternativní paliva). O co přesně jde, jaké povinnosti z toho pro čerpací stanice vyplývají a na jaké termíny musíte myslet, shrnuje v krátkém rozhovoru Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR.

O co tedy přesně jde? 

Tabulka srovnávacích cen na čerpacích stanicích je zjednodušeně řečeno tabulka, která obsahuje náklady na ujetí 100 km srovnatelnými vozy za použití různých druhů paliva. Do porovnání je zatím zařazena nafta, benzín, LPG, CNG a elektřina.

Vyvěsit ji musí všichni nebo jak je určena povinnost tabulku vyvěsit? 

Povinnost má každý provozovatel veřejné čerpací stanice, který prodává obě základní paliva, tedy naftu a benzín a k tomu alespoň jedno alternativní palivo. Jak jsem zmínil, aktuálně jde o LPG, CNG, elektřinu a případně vodík. Ale pozor, povinnost je stanovena provozovateli tak, jak jej definuje zákon o pohonných hmotách, tedy vlastník prodávaných pohonných hmot.

Co to znamená?

Pokud na čerpací stanici máte stojan s alternativním palivem, ale palivo z něj neprodáváte svým jménem, ale jménem jiné firmy, povinnost se na vás nevztahuje. Ministerstvo ve svém vysvětlení doplňuje, že pokud na čerpací stanici působí více provozovatelů, ale v evidenci čerpacích stanic je lokalita uvedena jako jedna čerpací stanice, tedy s jedním evidenčním číslem, povinnost vzniká také. Takové případy ale jsou hodně výjimečné. Pokud si nejste jisti, raději vytiskněte, vyvěste, ono to zas tolik práce nedá.

Kde se mají srovnávací ceny vyvěsit?

V prostoru čerpací stanice tak, aby byly viditelné, volně dostupné zákazníkovi. Tedy například na vstupních dveřích, za výlohou nebo v chodbičce u záchodů. Pokud přijde kontrola, musí obsluha umět ukázat, kde jsou srovnávací ceny umístěny. Pokud nebude tušit nebo je začne tahat ze šuplíku, máte problém a bude vás to stát až 10 000 korun.

Jak se mají provozovatelé čerpaček ke srovnávacím cenám dostat?

Nebojte, nic sami počítat nemusíte. Tabulka srovnávacích cen je připravována Ministerstvem průmyslu a obchodu a umístěna ke stažení na webu. Tabulka má standardní formát A4, ten určitě zachovejte. Pokud se vám tabulka graficky nelíbí, můžete si ji upravit, podstatné jsou obsažené údaje, nikoli jejich grafická podoba. První tabulka ke stažení je vyvěšena na stránkách MPO zde.

Jak často se bude tabulka srovnávacích cen aktualizovat?

Tabulka bude aktualizována pololetně. Ministerstvo připraví ke stažení tabulku vždy k 31. 3. a 30. 9. Povinné čerpací stanice ji pak musí vyvěsit během 14 dní, tedy do 15. 4., resp. do 15. 10. Nejhorší tedy asi bude najít na pumpě to místo, kde ceduli vyvěsíte a jednou za půl roku ji vyměníte za čerstvou.