Od vozidel obraťte svou pozornost k zákazníkovi

Jak se do skladby nabídky čerpacích stanic promítá nástup elektromobility, alternativních paliv a digitalizace? A co změny v chování zákazníků a nové trendy nejen v shopu? Výsledky studie společnosti Boston Consulting Group naznačují, že cesta je zřejmá: od aut obraťte pozornost k zákazníkům.

Peter Ondko, partner z pražské pobočky společnosti Boston Consulting Group představil na kongresu Čerpačka výsledky studie „Nová éra pro prodejce paliv“, kterou firma realizovala v červnu letošního roku mezi významnými prodejci paliv napříč světovými regiony. Výsledky studie firma shrnula do pěti hlavních globálních trendů, které ovlivňují prodejce paliv.

Konec dobrovolnosti

„Přechod na alternativní paliva už není dobrovolný,“ říká Peter Ondko a odkazuje se na evropskou legislativu a energetickou transformaci. Rostou prodeje elektromobilů, roste ale také poptávka po biopalivech a rozvíjí se vodíkové technologie zejména pro nadrozměrnou a těžkou dopravu. Celou situaci dokreslují geopolitická rizika, která naznačují, že bez elektromobility to do budoucna nepůjde.

Mobilita se transformuje

Dalším z globálních trendů je celková změna a náhled na mobilitu jako takovou. Stále více se diskutuje budoucnost a využití samořídících vozidel nejen v nákladní, ale i osobní přepravě. V některých částech světa zase sílí trend konce bezbřehému individualismu a především mladá generace pozitivně přijímá trend sdílení. Trh na situaci pružně reaguje rozvojem služeb pro sdílení aut a vyzdvihuje myšlenku, se kterou mladá generace souzní – sdílení aut je dobrou volbou pro životní prostředí. „Další změny lze pozorovat v trávení volného času,“ upozorňuje Peter Ondko: „Z odpočinku během jízdy k produktivnímu využití času.“

COVID-19 změnil návyky spotřebitelů

Na změně spotřebitelských návyků se do značné míry podepsala pandemie covidu. Zákazníci pronikli snadněji do digitálního světa, velký rozvoj zaznamenala e-commerce a s ní spojené příležitosti v oblasti logistiky. Jde o kurýrní služby a boxy pro vyzvednutí zboží, které se i na tuzemském trhu slibně rozvíjejí. „K tomu připočítejme trend rozvozu jídel z restaurací, který se stal normou. Celou situaci pak rámují nároky zákazníků, které se stále zvyšují,“ vysvětluje Peter Ondko.

Digitální technologie rozšiřují možnosti prodejců paliv

Digitalizace prostupuje prakticky všechny procesy a firmy si za posledních pět až deset let zvykli, že jim nové technologie, zejména pak umělá inteligence, big data a pokročilá analytika umožňují lépe fungovat v marketingu, prodeji i provozu. „Nové technologie také umožňují dynamickou cenotvorbu,“ upozorňuje Peter Ondko.

Udržitelnost se dostala do popředí

„Trendy v oblasti udržitelnosti mají na prodej paliv coby emisní produkt důležité implikace,“ přibližuje další z globálních trendů. Udržitelnost je zkrátka téma a s různou intenzitou se řeší napříč všemi kontinenty. Svět čekají přísnější regulace emisí, vyšší ceny emisních povolenek a stále rostoucí povědomí zákazníků o změnách v životním prostředí a o tom, jaký vliv na ně mají různé průmyslové oblasti. Rostoucí povědomí pak stále významněji ovlivňuje jejich nákupní návyky.

Kombinace trendů je hrozbou

„Definovali jsme čtyři scénáře globálního energetického mixu v roce 2035 vyplývající z globálních trendů a kvantifikovali dopad na čerpací stanice,“ říká Peter Ondko a rovnou naznačuje, že čtvrtina až třetina čerpacích stanic bude v budoucnu ohrožena i v případě, že stále budou dominovat klasická fosilní paliva. Další scénář počítá s tím, že alternativy fosilních paliv nastoupí, ale na trhu budou stále dominovat spalovací motory. Penetrace elektromobilů ale sníží poptávku po fosilních palivech určených k mobilitě zhruba na polovinu.

Další scénář počítá s tím, že alternativy fosilních paliv dominují bez jasného lídra. „Masová adopce elektromobility a dalších alternativních pohonů vede k vymizení poptávky po fosilních palivech pro mobilitu,“ vysvětluje Peter Ondko a dodává, že tento scénář ohrožuje existenci 60 až 75 % čerpacích stanic. Poslední scénář počítá s tím, že alternativní způsoby mobility plně dominují. Masová adopce spojená s masovou adopcí sdílených vozidel způsobí vymizení poptávky po fosilních palivech pro mobilitu a pro 60 až 80 % současných čerpacích stanic to bude znamenat konec podnikání.

Čerpací stanice musí rozšířit svou nabídku

„Prodejci paliv by měli diverzifikovat své aktivity ve světle nejistoty ohledně vývoje poptávky po fosilních palivech,“ říká Peter Ondko. Končí podle něj současný tradiční model „natankuj a kup si něco malého“ a nastupuje nutnost rozšířit nabídku čerpací stanice o další zdroje příjmů. „Pro přežití bude velmi důležité, aby se čerpací stanice staly důležitou součástí ekosystému mobility,“ dodává. To znamená nejen rozšíření nabídky o alternativní paliva a zkvalitnění shopu s nepalivovým zboží, ale také expanze do logistiky a alternativní mobility a celkově rozšíření účelu čerpacích stanic nad rámec mobility.

„V případě shopu je třeba myslet na modernizaci prostorů a zatraktivnění sortimentu. Součástí příjemného nákupu je pak samozřejmě vstřícná a ochotná obsluha,“ uvádí Peter Ondko. K tomu patří i čistota, zajištění bezpečnosti a jednoduchosti nabízených služeb. A upozorňuje na to, že prodejci s kvalitnějšími prodejnami mají vyšší podíl útraty zákazníka vůči konkurenci.

Alternativní mobilita je téma

Prodejci paliv také přeměňují prodejny na lokální logistická centra a začínají působit v dodatečných službách spojených s alternativní mobilitou. Až 85 % globálních prodejců paliv plánuje nabízet služby spojené s alternativní mobilitou a logistikou. Firmy pilotují projekty a hledají nejschůdnější cesty k prosperitě. Patří mezi ně vyzvedávání a posílání zboží, které je v tuzemsku už dobře rozvinuté. Další příležitost se nabízí v zapojení do cloudových, tedy virtuálních kuchyní. „To jsou obchody, které připravují jídlo pro rozvoz, příkladem může být třeba Wolt nebo Dáme jídlo. V případě, že máte u čerpací stanice restauraci, tohle může být jedna z cest,“ upozorňuje Peter Ondko. Potenciál synergií vnímá také s prodejnami smíšeného zboží, který může přilákat nové zákaznické segmenty. „Patří sem ale také celá ekonomika sdílení, takže sdílení a půjčovna aut a s tím spojené komplexní služby pojištění a údržby pro carsharingové společnosti.“  Cestou mohou být také tzv. multifunkční huby, které vznikají v západních zemích. Společnost Aral tak například testuje v Berlíně Mobility Hub, který nabízí parkovací místa pro elektrokola a elektroskůtry a napojení na veřejnou dopravu.

Čerpačky jako centra služeb

Čerpací stanice se v budoucnosti mohou proměnit v centrum služeb či volného času, a to zejména v urbanizovaných oblastech. Až 60 % globálních prodejců paliv v regionu střední a východní Evropy zvažuje v budoucnu investice do rozšíření aktivit do dalších oblastí retailu. „Může jít o služby na základě specifických potřeb v závislosti na lokalitě, třeba péče o zdraví a fitness, kanceláře nebo kulturní centrum,“ přibližuje téma Peter Ondko. S tím souvisí také propojení s veřejnou dopravou pro ty, co nevyužívají individuální dopravu a tím pádem získání zákazníků mimo klasickou individuální automobilovou dopravu. „Mezi další služby může být třeba kosmetika či kadeřnictví, kterou využijí zákazníci během čekání. Patřit sem mohou také čistírny či prádelny. „Stupeň rozvoje služeb na čerpací stanici bude ale vždy záležet na konkrétní lokalitě a perfektní znalosti potřeb zákazníků,“ uzavírá téma Peter Ondko.