ČOI: V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

V roce 2022 odebrala Česká obchodní inspekce (ČOI) na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48 352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2 611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků (0,7 %).

Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2022 (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) v 7  případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkově se jednalo o 48 352,31 l pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na:

  • 27 046,91 l motorové nafty v hodnotě  1 272 967,17 Kč
  • 15 485,40 l motorových benzinů v hodnotě 650 016,46 Kč
  • 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč.

Z grafu je zřejmé, že v roce 2022 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to čtyři vzorky byly zjištěny v měsíci srpnu a září.  V měsíci lednu, červnu a listopadu byly zjištěny dva nevyhovující vzorky a v měsíci dubnu, květnu, červenci a prosinci jeden nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2022 nebylo zjištěno porušení právních předpisů.