Orlen Unipetrol vykázal tržby přes 209 miliard Kč, téměř 18 miliard Kč činil zisk

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol vykázala za uplynulý rok 2022 tržby ve výši 209,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny dosáhl výše 17,9 miliard korun. Současně ORLEN Unipetrol pokračoval v realizaci intenzivního investičního plánu, když v uplynulém roce investoval 9,2 miliardy korun. V maloobchodním segmentu skupina pokračovala v rozvoji sítě Orlen Benzina v České republice a na Slovensku a nově také v Maďarsku.

„Hospodářské výsledky byly pozitivně ovlivněny našimi investicemi z uplynulých let. Za posledních pět let jsme investovali padesát miliard korun. Vysokou míru investic jsme dokázali udržet i v těžkých covidových letech, kdy jsme se v roce 2020 propadli do ztráty ve výši šesti miliard. Nyní sklízíme ovoce tohoto úsilí a zároveň naše finanční výsledky podpořila pozitivní makroekonomická situace v rafinérském segmentu,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Jsem velmi rád, že jsme během velmi náročného a nestabilního roku 2022 působili jako stabilizační prvek české ekonomiky. Zajistili jsme kontinuitu výroby a dodávek pohonných hmot pro český trh, a tím jsme výrazně přispěli k tomu, že po celý rok byl na českém trhu paliv dostatek. V tomto úsilí jsme připraveni pokračovat i v roce 2023.“

Objem zpracované ropy byl 7,5 milionů tun

Prodej rafinérských produktů dosáhl výše 6,1 milionů tun a prodej petrochemických produktů úrovně 2 milionů tun. Celkové investice dosáhly výše 9,2 miliardy korun a směřovaly do pokračující modernizace výrobních technologií v obou rafinériích, revitalizace jednotky parciální oxidace vodíku, výstavby zcela nové jednotky na výrobu kapalného uhlovodíku DCPD, výstavby 11. krakovací pece etylenové jednotky a rozvoje maloobchodní sítě čerpacích stanic v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V rámci budování recyklačních kapacit skupina investovala také do společnosti REMAQ, nejvýznamnějšího mechanického recyklátora ve střední Evropě, kterou začlenila do své skupiny. Skupina očekává, že v roce 2030 bude až 20 % její petrochemické produkce tvořeno z recyklovaných materiálů.
„Pokračujeme v realizaci klíčových projektů našeho plánu strategického rozvoje do roku 2030, ve kterém klademe důraz na modernizaci, dekarbonizaci, recyklaci, digitalizaci a posilování petrochemického segmentu. V maloobchodním segmentu jsme díky akviziční činnosti vstoupili do Maďarska a významně jsme zvýšili náš tržní podíl na slovenském trhu. Další investice analyzujeme,“ doplnil Tomasz Wiatrak.

334 z 431 čerpacích stanic nabízí koncept Stop Café

V maloobchodě skupina Orlen Unipetrol pokračovala v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic Orlen Benzina, která je největším řetězcem v České republice. V České republice skupina provozuje 431 stanic. Občerstvovací koncept Stop Cafe je dostupný na 334 z nich. Skupina také pracuje na rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu. Na konci roku 2022 provozovala elektro dobíjecí stojany na 55 čerpacích stanicích, což ji řadilo na první místo mezi řetězci působícími na českém trhu. K významnému rozvoji došlo na slovenském a maďarském trhu. Na Slovensku skupina Orlen Unipetrol provozovala ve své maloobchodní síti na konci roku 2022 již 51 čerpacích stanic. V uplynulém roce vstoupila skupina v maloobchodním segmentu také na maďarský trh, kde díky akviziční činnosti registrovala na konci roku ve své síti 79 čerpacích stanic.