ČOI: V lednu nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce pokračovala i v roce 2023 v monitoringu kvality a jakosti pohonných hmot. V lednu zkontrolovala celkem 238 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.

První měsíc nového roku tedy nezačíná s čistým štítem a výsledek navazuje na předchozí kontroly, kdy v prosinci loňského roku rovněž nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.  V loňském roce nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků, o rok dříve to bylo 19 vzorků.

V lednu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 109 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 40,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.