ČAPPO: Spotřeba pohonných hmot v ČR loni vzrostla o 2,1 procenta

Spotřeba pohonných hmot v České republice loni i přes cenové výkyvy meziročně vzrostla o 2,1 procenta na 8,22 miliardy litrů. Pětiprocentní růst na 2,1 miliardy litrů zaznamenal benzin, spotřeba motorové nafty se zvedla o 1,2 procenta na 6,1 miliardy litrů. Vyplývá to z dat České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). 

Největší poptávka po pohonných hmotách byla loni na jaře, kdy ceny paliv po vypuknutí ruské invaze na Ukrajině dosahovaly k 50 Kč za litr. V závěru roku už se ale prodávaly kolem 37 Kč za litr.  Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot přesně 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun), tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %), která je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu.

Vysoké ceny způsobil válečný konflikt na Ukrajině

„Válečný konflikt na Ukrajině ovlivnil růst cen energií, služeb ale i ropy. Vedle vysokého nárůstu cen pohonných hmot došlo zejména v březnu a dubnu k růstu poptávky, která byla ovlivněna obavami motoristů z nedostatku pohonných hmot a ropy. Tyto obavy se nenaplnily. Během roku pak spotřebu pohonných hmot negativně ovlivňovaly vysoké náklady domácností na energie, bydlení a růst cen potravin,“ uvedl Václav Loula z tiskového odboru České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Nejvíce tak podle něj rostla spotřeba na jaře.

Spotřebu motorové nafty vedle vysoké ceny podle Louly ovlivňovala také stagnace nebo jen mírný nárůst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, nebo mírný růst průmyslové výroby atd. Celkem pět měsíců v roce 2022 byla spotřeba nafty nižší než v roce 2021 v rozsahu od dvou až do 12 %. Nárůst spotřeby za rok 2022 po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP, který za rok 2022 vykázal nárůst 2,4 %.

Automobilové benziny vykázaly růst 5,1 %

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2022 dosáhl 1592 tis. tun (tj. 2,109 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (1515 tis. tun, tj. 2,007 mld. litrů) vykázaly nárůst o 5,1 % (index 105,1 %). Srovnáním spotřeby s nekovidovým rokem 2019 (2,140 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2022 stále nižší o 1,5 %, (index 98,5 %). Z údajů roku 2022 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů v ČR 176 mil. litrů.

Vývoj jeho spotřeby v roce 2022 byl poznamenán také v důsledku nižší výkonnosti ekonomiky a vysokých nákladů na energie, bydlení a potravin. Zhruba ze 40 % ukazatel HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé méně cestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také omezeny. Z pohledu dalšího vývoje se spotřeba automobilových benzinů vrátila k růstu pouze v září o pět procent, v listopadu o dvě procenta a v prosinci o 9 %.

Spotřeba motorové nafty stoupla lehce nad procento

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2022 dosáhl 5171 tis. tun (tj. 6,120 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (5112 tis. tun, tj. 6,050 mld. litrů) stoupla spotřeba o 1,2 % (meziroční index 101,2 %). Spotřeba nafty za r. 2022 byla dokonce vyšší než v nekovidovém roce 2019, a to o 3 %. Z údajů za rok 2022 dosáhla průměrná měsíční spotřeba motorové nafty v ČR 510 mil. litrů.

K výraznému snížení spotřeby motorové nafty došlo ve 3. čtvrtletí 2022, kde v jednotlivých měsících byl pokles v rozsahu 9 až 12 %. Za celé 2. pololetí 2022 (odpovídá to i vývoji HDP, poklesu tuzemské spotřeby, poklesu výkonnosti řady odvětví a vysoké ceně pohonných hmot) byla spotřeba nafty 3,146 mld. litrů, tj. jen o 5,7 % vyšší než v 1. pololetí 2022.

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky*), a potřeba mobility, jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství veřejné nákladní dopravy tedy odvětví náročných na spotřebu motorové nafty.

Bez pohonných hmot se stále neobejdeme

„I nadále se bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou, proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle,“ vysvětluje Václav Loula. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Petrolejářský průmysl tak podle něj pokračuje v zásadních prioritách, mezi které patří bezpečná výroba, spolehlivá distribuce a dostatek zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde pokračuje celý obor ve snižování uhlíkové stopy včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG.

„I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zajišťujeme plynulé zásobování trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu. Ropovodní trasy do ČR jsou plně funkční a dle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR,“ uzavírá Loula.