Náklad: 4 600 výtisků

Vychází: 2 x ročně na jaře a na podzim.

Termíny vydání: 25. 4. 2022 a 11. 10. 2022

Speciál Čerpačka je tištěným speciálem časopisu Zboží&Prodej, který se věnuje aktuálním tématům, jež řeší majitelé, provozovatelé a nájemci čerpacích stanic, sleduje trendy v nejprodávanějších produktových kategoriích i chování zákazníků v tomto segmentu maloobchodu. Přináší také informace o kongresu Čerpačka a jeho programu.

Speciál je distribuován majitelům, nájemcům a provozovatelům většiny veřejných čerpacích stanic v České republice, managementu jejich sítí i dodavatelům zboží prodávaného na čerpacích stanicích a služeb pro čerpací stanice.

Speciál není určen k prodeji v novinových stáncích. V případě zájmu o zaslání na vaši čerpací stanici kontaktujte: distribuce2@atozgroup.cz.

Distribuce speciálu:

     

      

 

 

V případě zájmu o inzerci kontaktujte:

Pavel Kotrbáček
group sales manager
tel.: +420 605 296 739
e-mail: pavel.kotrbacek@atoz.cz