Čerpací stanice působí na zloděje jako magnet

Čerpací stanice byly, jsou a budou stále středem pozornosti zlodějů. Proto je nutné postarat se nejen o ochranu zaměstnanců, majetku, ale také samotných zákazníků. Investice vynaložené do fyzické, mechanické i elektronické ochrany doplněné o digitální systémy se vždy vyplatí, což dokázaly nedávné incidenty, včetně toho smrtelného v Nelahozevsi.

Hodnota účinku preventivního opatření se jen těžce vyčísluje, jelikož jeho efekt je založen hlavně na odrazení případného pachatele od způsobení újmy, a to ať už materiální či fyzické a má sloužit k ochraně personálu čerpací stanice. Dnes se však bez nich čerpačky již neobejdou. „Proto doporučujeme zabezpečení čerpacích stanic realizovat ještě před jejich otevřením, a to právě z důvodu vysokého rizika, které představují. Obvykle jsou totiž otevřeny non-stop a nabízejí poměrně velkou plochu otevřeného prostoru. Tím se stávají často vyhledávaným místem pro všechny s nekalým úmyslem. V případě, že je zabezpečení pouze částečné, nebo dokonce žádné, vznikají velice rychle různé škody,“ uvádí Tomáš Koudelka, obchodník74 společnosti Novatec Sicherheitstechnik. Do bezpečnosti se tak vyplatí investovat vždy a vynaložené investice by měly odpovídat chráněným hodnotám. „To znamená, že nejen při budování stanic, ale také při generační obměně zařízení nebo při zvýšeném výskytu specifických bezpečnostních rizik je dobré na toto myslet,“ míní Kamil Vodička, country security manager společnosti MOL Česká republika.

Kamery jsou nezbytné

Obchodní jednotka čerpací stanice není jediným místem, které je vhodné střežit. V jejím okolí se nacházejí i venkovní plochy, jako odpočinková zóna, mohou zde být venkovní toalety a jiná místa, která je z podstaty věci dobré mít pod dohledem. „Jde o vhodný způsob, který slouží jako prevence k odstrašení potenciálních lupičů. Vhodnou kombinací alarmu, kamer a napojení na bezpečnostní centrum lze navíc aktivovat výjezd bezpečnostní služby, případně policie, už v okamžiku vzniku incidentu. A díky kvalitním záznamům z kamerového systému pravděpodobně pomůže dopadnout a usvědčit pachatele,“ sděluje Vojtěch Bejblík, marketingový manažer společnosti Alarmové systémy CZ. Jak se ukázalo, mohou být mnohdy klíčové. „Z komentářů policie, například po nedávné střelbě na benzínce v Nelahozevsi, je zřejmé, že pro vyšetřování podobných trestných činů je klíčový právě kvalitní kamerový záznam. Ten naštěstí v Nelahozevsi byl. Pokud má stanice zastaralé kamery, kamery s nízkým rozlišením, nebo dokonce nemá žádné, měla by určitě investovat do kvalitního videodohledu. Moderní IP kamery mají vyšší rozlišení než dřívější analogové, a dobře zvládají světelné kontrasty,“ konstatuje Tomáš Chumchal, key account manager pro Českou republiku a Slovensko společnosti Axis Communications.

Příkladem lepší integrace je i propojení kamer s tísňovým tlačítkem. „Z bezpečnostních důvodů doporučujeme instalovat tísňové tlačítko u pokladny, které může být napojené na pult centralizované ochrany. Když obsluha pokladny zmáčkne tlačítko, může operátor ochrany zkontrolovat situaci na videu a podniknout odpovídající kroky,“ vysvětluje David Capoušek, ředitel společnosti NetRex. O smysluplnosti tohoto systému jsou přesvědčeni na čerpačkách Benzina. „Bezpečnost našich čerpacích stanic je pro nás prioritou. Proto všechny naše stanice jsou sledovány kamerovým systémem a jsou napojeny na centrální bezpečnostní dispečink. Zavedli jsme i řadu dalších bezpečnostních opatření, která nelze z logiky věci veřejně rozkrývat,“ dokládá Filip Balcárek, ředitel pro shop a gastro sítě Benzina (Unipetrol RPA).

 

„Zaměřte se na videozáznam a vyhledávání.“

Na základě našich zkušeností víme, že provozovatelům stanic se nevyplácí investovat do přehnaně sofistikovaných řešení, jako je třeba čtení státní poznávací značky, počítání zákazníků nebo jiné videoanalýzy. Co potřebují, je kvalitní videozáběr ze všech rizikových zón, a především rychlé a inteligentní vyhledávání v záznamu. Výhodou je i centrální správa a možnost přístupu do kamerového systému v mobilu.

David Capoušek, ředitel, NetRex

 

Ochrana zboží proti krádeži uspoří nemalé ztráty

Kvalitní zabezpečení chrání na čerpací stanici majetek, zboží, tržby, pracovníky i návštěvníky. „V neposlední řadě také umožnuje identifikaci řidičů, kteří mají tendenci odjet bez uhrazení pohonných hmot,“ vzkazuje Tomáš Koudelka. Proto je vhodné zajistit kamerový dohled všech čerpacích stojanů tak, aby i v kontrastních světelných podmínkách byly zřetelně vidět osoby i státní poznávací značky aut. „K tomu mohou posloužit kamery s vysokým rozlišením a funkcí WDR, Wide Dynamic Range. Rizikovým místem je samozřejmě i pokladna. Pro zadní vchody určené k zásobování lze použít videointerkomy. Trendem v oblasti videodohledu je ovšem používání kamer pro jiné než bezpečnostní účely. Benzinové stanice se čím dál více zaměřují na doplňkový prodej a stávají se jakýmisi supermarkety. Pak lze uplatnit široké možnosti kamer v oblasti retailu: například počítání lidí, vytváření statistik o návštěvnosti nebo regulace front,“ radí Tomáš Chumchal.

O nutnosti zabezpečit obchod je přesvědčen také Dušan Karský, jednatel společnosti Centurion Systems: „Pokud je na čerpací stanici prodejna se samoobslužným prodejem, což je dnes téměř vždy, určitě se vyplatí alespoň základní zabezpečovací anténní systém na ochranu zboží. Krádeže se mohou snížit oproti stavu bez systému o 60 až 80 procent a návratnost tak bývá velmi rychlá.“ Ochrana zboží proti krádeži může zabránit nemalým ztrátám. „Vyplatí se již v případě, že ztráty zboží krádežemi překročí hranici nejméně jednoho procenta z obratu,“ vypočítává Ladislav Antl, jednatel firmy AC Systems. Obvykle se toto zabezpečení skládá z podobných prvků jako v jakémkoliv jiném maloobchodě. „Jde tedy o bezpečnostní bránu, umístěnou u východu z prodejny, ochranné prvky tvořené podle charakteru prodávaného zboží pevnými, respektive závěsnými a samolepícími prvky, a nakonec detachery a deaktivátory ochranných prvků, které jsou umístěny u pokladny,“ sděluje Ladislav Antl.

Důležitý je hlavně správný návrh instalace

Na čerpacích stanicích existuje několik druhů chráněných hodnot. Jsou to především životy a zdraví osob, toto se týká nejen pracovníků obsluhy čerpacích stanic, ale i zákazníků a dalších osob. Další hodnotou je majetek – v případě čerpací stanice jde o nemovitost a rovněž vybavení a technologie, které jsou velice nákladné. Třetí skupinou jsou prodávané produkty, a to buď paliva, nebo nepalivové zboží. Poslední chráněnou hodnotou jsou finanční prostředky a ceniny. „Velmi důležité je myslet na to, že bezpečnost se vždy skládá z několika částí. První je technické zabezpečení, druhou jsou jasně stanovené postupy a třetí jsou lidé, tedy zaměstnanci, kteří by měli tyto postupy dodržovat a také obsluhovat technické prostředky. K bezpečnosti je nutné přistupovat jako ke komplexní problematice a věnovat úsilí technickému zabezpečení, ale také tvorbě postupů, kontrole jejich dodržování a tréninku zaměstnanců,“ zdůrazňuje Kamil Vodička.

Z finančního hlediska je důležitý především správný návrh instalace. „Náklady mohou ušetřit například moderní multisenzorové kamery, kdy z jednoho bodu, z jedné kamery lze získat pohled ve čtyřech různých směrech ve vysokém rozlišení. Při uvažování o návratnosti investice je také dobré hledět na výše uvedenou přidanou hodnotu kamer v oblasti optimalizace prodejny. Například on-line evidence návštěvnosti stanice s pomocí kamer může šetřit provozní náklady při plánování směn,“ dodává Tomáš Chumchal.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz